Ako jednoducho naskicovať mapu Zeme?

Možno sa to bude zdať triviálne, ale nakresliť, alebo aspoň naskicovať mapu sveta je neľahká úloha, vyžaduje si veľa obrazotvornej pamäte a podivnú geometriu, a na svete možno neexistuje spôsob, akým by sa mapa zeme dala rýchlo skonštruovať. Tak ako teda rýchlo a jednoducho nakresliť Zem?

Prichádzam so sadou inštrukcií, pomocou ktorých sa dá mapa zeme rýchlo skonštruovať, stačí začať kruhom približne v strede, ale nie presne v strede. Posúvaním sa nadol vám obrázky ukážu, ako na to.